Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Topluma sunulacak bazı hizmetlerin merkezi idare içerisinde doğrudan bulunmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesi ilkesi ne ile ifade edilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-177.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Hiyerarşik denetimin kapsamında, I. Yerindelik, II. Hukukilik, III. Maslahata uygunluk durumlarından hangileri bulunur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-178.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Kişilerle kişiler” ve “kişilerle idare” arasında meydana gelen uyuşmazlıkların aynı yargı organında çözülmesi hangi sitemde mümkündür?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-179.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin kamu düzenini sağlamak veya korumak için giriştiği bütün faaliyetlere ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-180.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kamu hizmetine egemen olan ilkelerin hangisi üzerinde idarenin takdir yetkisi mevcuttur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-181.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin idare veya kamu tüzel kişisinin kendi imkanları ile kendisi tarafından bizzat yürütülmesi usulüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-182.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Özel durumlarda temel hak ve özgürlüklerin kısmen veya bütünüyle durdurulması kararını almaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-183.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Köyün belediyeye dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz önünde bulundurulur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-184.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari kamu kurumudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-185.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Memurlar II. İşçiler III. Geçici personel IV. Sözleşmeli personel Devlet “asli ve sürekli” görevlerini yukarıdakilerden hangileri vasıtasıyla yürütür?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-186.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: