Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukukun dallarından biri olan Ticaret Hukukunun içerisinde düzenlenmiş alt hukuk kollarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-197.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kural olarak milletlerarası antlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına sunulur. Parlamento onayına sunulmayan anlaşmaları veya sözleşmeleri imzalama yetkisi aşağıdaki m...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-198.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde kurulan Danışma Meclisinin kaç üyesi vardır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-199.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1961 Anayasası ile birlikte kurulan Cumhuriyet Senatosunun kaç üyesi vardır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-200.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa değişikliklerinde zorunlu ya da ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar süre sonra yapılır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-201.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayı...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-202.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasaya uygunluğu denetlenen bir normun, I. Anayasanın başlangıç kısmı, II. Hukuk ilkeleri, III. Kurucu iktidarın gerekçeleri durumlarından hangilerine uygun olması zorunludur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-203.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesine göre, bir düzenleyici işlemin anayasanın öngördüğü anlamda bir olağanüstü hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ola...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-204.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-149.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir öğrencinin hukuka aykırı biçimde sınavlara girmesine engel olunursa, öğrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-150.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: