Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir A şahsı ile bir B şahsı arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-151.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kurulu’na Anayasa değişikliği teklif etme hakkı ilk ve son kez aşağıdaki gelişmelerin hangisinde tanınmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-152.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Medeni Kanunu’na göre define bulan bir kimse, değerinin ne kadarını aşmamak üzere uygun bir ödül isteyebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-153.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki denetim araçlarından biri olan “Genel Görüşme” ‘nin diğer bir denetim aracı olan “Soru” ‘ya göre daha etkili bir mekanizma olmasında, ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-154.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanunların koymuş olduğu soyut kuralları somutlaştıran unsurlara ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-155.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
sosyal hayatı düzenleyen aşağıdaki kuralların hangisinde toplumun “oto kontrolü” bulunmamaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-156.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir bölgenin birtakım unsurlar sebebiyle güvenli, geçici güvenli veya güvenli olmayan bölge ilan edilmesi kararını almaya yetkili olan makam aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-157.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalıdır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-158.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’de günümüze kadar kaç kez referanduma gidilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-159.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunun teklifi kabul edip etmeme durumu hariç, bir oylamanın gizli yapılabilmesi için en az kaç üyenin teklifte bulunması gerekir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-160.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: