Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Butlan” aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi içinde yer alır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-146.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Evlendirme akdinin resmi evlendirme memuru önünde yapılmamasının müeyyidesi nedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-147.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
12 yaşındaki mümeyyiz kudretine sahip olan bir çocuk anne ve babasının iznini almadan bir sözleşme yaparsa bu işlemin müeyyidesi ne olur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-148.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, I. Taşra, II. Merkez, III. Yurtdışı örgütlenme biçimlerinden hangilerinde faaliyet gösterdiği söylenebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-96.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre (ILO) Dünyada çalışma yaşının en az kaç olması gerekmektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-97.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi II. Sayıştay, III. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu gibi otoritelerin hangileri tarafından yapılmaktadır?...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-98.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-99.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına yapmamak” atasözü aşağıdaki kuralların hangisiyle ilişkilendirilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-100.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Devletin vergiyi en az elemanla en verimli şekilde toplama ilkesi” aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-101.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’nin IMF ilişkilerinde “Muhafaza Kurumu” olarak görev yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-102.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: