Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin sözleşme yapılmaksızın “idare veya kamu tüzel kişisi tarafından bizzat yürütülmesi” usulüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-113.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“İdari bir karar” aynı zamanda aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-114.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin kanunla yetki verilmeden kendiliğinden harekete geçerek temel hak ve özgürlüklere müdahale etmesi aşağıdakilerden hangisini teşkil eder?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-115.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek olarak, I. Vakıflar, II. Sendikalar, III. Dernekler topluluklardan hangileri gösterilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-116.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki uluslararası organların dört tanesinin merkezlerini ikişerli ikişerli gruplandırmak mümkündür. Buna göre aşağıdaki uluslararası organların merkezleri ikişer ikişer ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-117.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama ve yürütmenin, yürütme organında birleşmesi aşağıdaki sistemlerin hangisinde görülür?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-118.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmazsa aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-119.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’de “çoğulcu toplum yapısının geliştirilmesi” için atılan adımlar arasında, I. Siyasi partilerin güvenceli bir hukuki yapıya kavuşturulması, II. Sendikalar hakkında t...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-120.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının “Siyasi tıkanıkları ve zorlukları giderici” hükümleri ortaya koyduğuna bir kanıt oluşturmaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-121.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasalarını hangi tarihte onaylamıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-70.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: