Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Tüzel kişiliği olmadığı halde yönetmelik çıkarabilen makamlara, I. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, II. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, III. TBMM Başkanlığı G...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-81.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Ankara Anlaşması’nın imzalanması ve yürürlüğe giriş tarihi olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-82.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Avrupa Birliğine üye olmadan gümrük birliğini gerçekleştiren ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-83.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’de “İhracatı Teşvik Politikası” ne zaman başlamıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-84.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’de planlama faaliyetleri, I. Devlet Planlama Teşkilatı, II. Milli Güvenlik Kurulu, III. TC Merkez Bankası kurumlarından hangileri tarafından yürütülmektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-85.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’na özgü bir kavram değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-86.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkaramaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-87.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Evlilik akdi yapma II. Babalık III. Boşanma Yukarıdakilerden hangisi yenilik doğuran (inşai) davalara örnek olarak gösterilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-88.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Ceza Kanunu’na göre bir suçun toplu suç sayılabilmesi için en az kaç kişi tarafından işlenmiş olması gerekir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-89.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre, I. Kesin Hesap Kanununu hazırlama, II. Tüzük çıkarma, III. Bütçe Kanununu hazırlama, görevlerinden hangisi Bakanlar Kurulu’na aittir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-90.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: