Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İçişleri Bakanlığına bağlı olan kolluk türlerine örnek olarak, I. Adli Kolluk, II. Siyasi Kolluk, III. İdari Kolluk, durumlarından hangileri gösterilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-91.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Parlamento kararlarına örnek olarak, I. Genel Kurul kararları, II. TBMM Başkanlığı kararları, III. Komisyon kararları, IV. TBMM Başkanlık Divanı kararları durumlarından hangileri g...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-92.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilan edilen “Dünya Mirası Alanları” içerisinde yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-93.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Dünya tarihinde sömürgeciliğe karşı ilk savaş kimler tarafından verilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-94.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir işlemin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne “Dilekçe” vermeye hakkı bulunan makamlar arasında, I. Muhalefet partilileri, II. TBMM Başkanı, III. Yargıtay hangileri bulunmaktadır?...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-95.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi yasama organının kanun yapma yetkisinin konu bakımından sınırlandırılmamış olmasını ifade eder?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-46.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık bağlı kuruluşu değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-47.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden hangisi devlet işlemlerinin tasnifi uyarınca bir şart işlem niteliği taşır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-48.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-49.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerin hangileri arasında idari vesayet ilişkisi vardır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-50.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: