Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinin genel idari kolluk alanında düzenleyici işlemler yapma yetkisi yoktur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-51.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-52.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından kurulmasını ve işletilmesini öngören ve en yaygın sözleşme tipi olan kavram aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-53.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Halkın devlet yönetimine katılması esasını temel alan anayasa ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-54.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması hangi anayasal ilkenin gereğidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-55.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun mevcudiyeti sonucunu çıkarmak” ifadesine karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-56.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Medeni Kanunu’na göre iktisadi amaç gütmeyen hükmi şahıslara örnek olarak, I. Vakıf, II. Dernek, III. Şirket kavramlarından hangileri gösterilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-57.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Medeni Kanunu’na göre derneklerin ve vakıfların feshine karar verecek olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-58.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Yaratıcı hukuk kaynağı ve yürürlük kaynağı” olarak aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-59.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Hem devletin üstünlüğünün kabul edildiği, hem de eşit şartlılık ilkesinin geçerli olduğu hukuk türüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-60.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: