Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Toplumun varlığını, hayat şartlarını ya da fertlerin menfaatlerini ağır biçimde sarsan suçlar “çözüm niteliğindeki suç” olarak kabul edildiğine göre, aşağıdakilerden hangi...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
2004 yılında yürürlüğe giren bir kanunla “Ceza sorumluluğu” hangi yaşla başlamaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdare kurulları tarafından verilen disiplin cezalarının hangisi yargı denetimine tabi değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-14.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi haczedilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-15.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş malların kapsamına girmez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-16.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yargıcın kanun kuralı koyması (hukuk yaratması) ile ilgili aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-17.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ülkemizde “Anayasa Hukuku” karşılığı olarak kullanılan ilk terim Aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-18.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi devletin dış egemenliğinin bir sonucudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-19.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi devletin iktidar unsurunun ifadesi olan egemenlik kavramı için doğru değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-20.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: