Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamı içerisinde yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-5.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1876 Anayasasının ilk şekli aşağıdakilerden hangisini benimsememiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-6.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Hukukundaki sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi özel hukuka dahil edilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Devletler Hukukunun başlıca kaynaklarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-8.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/III-Selim-1789-1807-II-Mahmut-1808-1839Tanzimat-Donemi-1839-1876361-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-3.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı; • Büyüklerin ellerini öpmek, • Yemek yerken ağzını şapırdatmamak, • Karşılaştığı kişilere selâm vermek gi...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-4.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devlet, siyasî bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukukî bir varlıktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-5.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: