Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî’de “Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır. Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi siyâsî karakteri ta...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-36.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-ı Esasî’de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan’a verilmiştir. Âyan Meclisi’nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’n...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-37.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil padişaha karşı sorumludur” hükmü yer almaktadır. Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayı...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-38.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine seçilebilmeleri kabûl edilmiştir. Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-39.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum, de...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-40.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun o...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-41.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi deni...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-42.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi IV. Vatan...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-43.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine en az katkıda bulunmuştur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-44.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Islahat Fermanı II. Sened-i İttifak III. Tanzimat Fermanı IV. Kanun-i Esasî V. II.Meşrutîyet Yukarıda, ülkemizdeki anaya...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-45.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: