Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. II.Abdülhamit’in İstibdat Dönemi II. I.Meşrutîyet Dönemi III. Tanzimat Dönemi IV. II.Meşrutîyet Dönemi Yukarıda, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki dönemler ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-46.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-47.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu durumun temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-48.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I.Meşrûtiyet Dönemi’nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur. Bu ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-49.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kabûl edilme veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tâbi anayasaya aşağıdaki adlandırmalardan hangisi verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-50.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ülkemizde yasama ve yürütme organlarının yasamada toplandığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-51.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi anayasanın temel özellikleri arasında gösterilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-52.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıda 1924 Anayasası’na konulan “ilk”ler yer almaktadır. Bir tanesi 1924 öncesine aittir. O hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-53.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1921 Anayasası’nda (Teşkilat-ı Esasîye) Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-54.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1839, 1856, 1876, 1908, 1921, 1924, 1928, 1937, 1961, 1971, 1982, 1995 Ülkemizde yukarıdaki yılların hangilerinde yeni anayasa kabûl edil...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-55.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: