Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi




Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kadınlara genel seçimlerde seçme-seçilme hakkının verilmesi hangi anayasada yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-56.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanûn-ı Esâsî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil, padişaha karşı sorumludur” hükmü de yer almaktadır. Bu madde ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine va...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-57.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ülkemizde gerçek anlamda meşrûtî monarşi yönetimi ilk ne zaman gerçekleşmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-58.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi ilk kez ne zaman kabûl edilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-59.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa temel kanundur. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz. Buna göre, anayasa http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-60.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi “Yumuşak anayasa” nın tanımıdır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-61.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki anayasalardan hangisinde devlet başkanı yoktur
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-62.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1921 Anayasası’nda en önemli değişiklik aşağıdakilerin hangisiyle yaşanmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-63.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1921 Anayasası’nda; I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir II. Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM’de toplanır hükümleri yer almıştır. Buna göre, aşağıdakilerden...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-64.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına başlandığı anlamına gelmektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-65.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: