Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Oy çokluğu” nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-76.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Birden çok siyasî partinin eşit koşullar altında seçimlere girmesi hangi ilkeyle ilgilidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-77.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-78.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM’de toplantı yeter sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-79.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanı, TBMM’de kabul edilen yasaları, kaç gün içerisinde Resmî Gazete’de yayınlar?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-80.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Milletvekilliği düşen kişi, işlemin iptali için, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak, kaç gün içerisinde, nereye başvurabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-81.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Meclis Genel Kurulu tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin, itirazını, aşağıdakilerden hangisi, kaç gün içinde karara bağlar?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-82.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen yasanın Resmî Gazete’de yayınlanmasını uygun bulmaması durumunda, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade etme süresi aşağıdakil...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-83.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Başkanlık Divanı içerisinde yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-84.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanı, siyasî ve hukukî sorumsuzdur. Sadece vatana ihanetle suçlanabilir. Cumhurbaşkanının “vatana ihanet” suçlamasıyla Yüce Divan’a gönderilmesi, aşağıdaki oranları...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-85.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: