Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası, TBMM dışından da Cumhurbaşkanı seçilmesine imkân vermektedir. Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle mümk...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-86.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi’ne, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü’nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-87.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya iç tüzüğün Resmî Gazete’de yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-88.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Boşalan bir bakanlığa, kaç gün içinde atama yapılması zorunludur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-89.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamaması, güvensizlik oyuyla düşürülmesi veya yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra Bakanlar Kurulu kaç gün içinde kurulmak zorunda...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-90.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kurulu’nun programı, kuruluşundan itibaren en geç ne kadar süre içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM’de okunur ve güvenoyuna başvurulur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-91.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kurulu’nun TBMM’den güvenoyu isteminin reddedilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle gerçekleşir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-92.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi, kendisine bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davasını ne kadar süre içinde sonuçlandırır...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-93.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi’nin, bir kanunun iptali için, işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-94.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM’de genel ve özel af ilanının oranı aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TOPLUMSAL-HAYATI-DUZENLEYEN-KURALLAR-ve-ANAYASA-HUKUKU362-95.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: