Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-30.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi “Kanunî Hakim Teminatı”dır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-31.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-32.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yarı doğrudan demokrasinin uygulanması anlamına gelebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-33.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme - seçilme hakkını hangi yıl kullanmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-34.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî’de “Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir” hükmü vardır. Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi rejimi taşıdığın...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-35.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî’de “Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır. Bu madde, Osmanlı Devleti’nin hangi siyâsî karakteri taşıdığını gö...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-36.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-ı Esasî’de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan’a verilmiştir. Âyan Meclisi’nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi’nin...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-37.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî’de, “Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan’a değil padişaha karşı sorumludur” hükmü yer almaktadır. Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-38.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine seçilebilmeleri kabûl edilmiştir. Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-39.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: