Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum, demok...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-40.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun ola...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-41.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denili...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-42.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi IV. Vatandaşların ülke ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-43.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine en az katkıda bulunmuştur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-44.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Islahat Fermanı II. Sened-i İttifak III. Tanzimat Fermanı IV. Kanun-i Esasî V. II.Meşrutîyet Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar v...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-45.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. II.Abdülhamit’in İstibdat Dönemi II. I.Meşrutîyet Dönemi III. Tanzimat Dönemi IV. II.Meşrutîyet Dönemi Yukarıda, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-46.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-47.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu durumun temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-48.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I.Meşrûtiyet Dönemi’nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur. Bu du...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-ve-Insan-Haklari-3365-49.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: