Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk sistemindeki yaptırım türlerinden biri değildir? (2006 KPSS–2)
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-37.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
. Yetkili bir makam tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne birden ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-19.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini tanıyan Anayasalarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-20.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
‘’Nerede bir toplum varsa orada hukuk vardır’’ ifadesindeki ‘’hukuk’’ sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiş olabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-21.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Büyü, muska ve benzeri batıl (temelsiz ve geçersiz) inanç ve geleneklerin süregelmesini, sosyal bilimciler hangi nedene bağlanabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-22.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal davranış kurallarının bir özelliği olamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-23.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk ilişkisi değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-10.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinde cebri icra söz konusu olmaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın kabul ettiği ilkelerden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/TEMEL-HUKUK-BILGILERI396-13.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: