Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bütçe, yasama organının yürütme organına kamu gelirlerini toplamak ve kamu harcamalarını yapmak üzere verdiği bir yıllık izindir. Bütçenin hazırlanması ve kabulüne ilişkin aş...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-47.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-48.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kuruluna ait bir görev ve yetki değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-49.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasamıza göre, devletin en temel görevi milli birliğin, bölünmezliğin sağlanması ve vatanın korunmasıdır. Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmas...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-50.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“----------, insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasaya...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-51.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kurum/kuruluşlardan hangisinin işlemleri ilgili bakanın onayına tabi olmayıp, “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” statüsünde değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-52.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi müşterek kararnameye gerek olmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile atanabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-53.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Mahalli idare organlarının ve bu organların üyelerinin görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılması durumunda geçici bir tedbir olarak, kesi...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-54.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler ------------ tarafından, dekanlar ise ----------- tarafından seçilir ve atanır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-55.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Yükseköğretim Kurulu II. Devlet Denetleme Kurulu III. Yüksek Denetleme Kurulu Yukarıda verilen kurumlardan hangisinin üyelerinin tamamı doğrudan doğruya “Cumhurbaşkanı” taraf...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Cikmasi-Muhtemel-Anayasa-Sorulari605-56.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: