Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
1924 Anayasası'nda aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Devrimler---1662-15.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye)'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Devrimler-II663-3.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I. Saltanatın kaldırılması II. I. TBMM'nin açılması III. Öğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılması 1921 Anayasası'nda yer alan, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." maddesi yu...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Devrimler---IV665-5.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Aşağıdaki inkılâplardan hangisinin cumhuriyet rejiminin kökleşip, gelişmesine bir katkısı olmamıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Devrimler---IV665-8.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I. Saltanatın kaldırılması II. Hükümet bunalımının yaşanması III. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi Yukarıdaki gelişmelerden hangileri cumhuriyetin İlanına ortam hazırlamıştır...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Devrimler-V--3.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Yeni Türk Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilkelerinin aynı zamanda devletin temel ilkeleri haline geldiğinin açık kanıtıdır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Devrimler-V--8.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Laiklik yolunda yapılan inkılap hareketlerinin; I. Halifeliğin kaldırılması II. Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkarılması III. Atatürk ilkelerinin http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPPS-Ilkeler-II-670-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Temel-Hukuk-Bilgileri671-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
"Pozitif hukuk" ile "tabii hukuk" arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Temel-Hukuk-Bilgileri671-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımların (müeyyide) özelliklerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Temel-Hukuk-Bilgileri671-3.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: