Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası'nda yapılan değişikliklerden birisi değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Anayasanın Başlangıç kısmının değiştirilmesi II. Türkiye Cumhuriyeti'nin federal devlet yapısına kavuşturulması III. Oligarşik devlet biçiminin benimsenmesi IV. Anayasa'nın dö...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası'na göre aşağıdaki seçeneklerde verilen işlemlerden hangisine karşı yargı yolu kapatılamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-10.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası'na göre oy kullanma yeterliliği bakımından vatandaşlar arasında cinsiyet, eğitim durumu ve servet farklılıkları gibi nedenlerle ayrım yapılamaz. Demokratik devlet niteli...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda benimsenen laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki seçim esaslarından hangisi 1982 Anayasası ile bağdaşmaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
l. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı II. Dini bayramlarda resmi dairelerin tatil edilmesi III. Devletin inanç özgürlüğüne müdahale etmemesi IV. Diyanet işleri Başkanlığ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-14.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre oy kullanabilecek durumda olan herkes kendi oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Yani başkasının yerine vekaleten oy kullanmak mümkün değildir. Demokratik devlet nit...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-1982-Anayasasi---Genel-Ozellikler---Degistirilemeyecek-Hukumler675-15.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Sosyal hak ve özgürlüklere ye r veren ilk Türk Anayasası 1961 Anayasasıdır. Buna göre, aşağıdaki haklardan hangisi ilk kez 1961 Anayasası ile güvence altına alınmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Temel-Haklar678-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakiİerden hangisi 1982 Anayasasında sayılan sosyal ve ekonomik haklardan değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Temel-Haklar678-2.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: