Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-2681-54.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’ndaki sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer alan çalışma ile ilgili hükümlerden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-2681-55.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulunun görevinin sona erme nedenlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-2681-56.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişikliklerinin kabulü için gerekli olan çoğunluk şartı meclis üye tamsayısının en az ne kadarı olmalıdır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-2681-57.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan hürriyeti ile ilgili yanlış bir ifadedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-2681-58.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinin hangisi 1982 Anayasasına göre, bir “parlamento kararı” değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-3682-49.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmında yer alan ilkelerden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-3682-51.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre, Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına TBMM karar verir. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili hangi mahkemeye ve ne kadar süre içinde itiraz ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-3682-52.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
I. Bütçe kanunları II. Af kanunları III. Anayasa Değişikliğine ilişkin kanunlar IV. Milletlerarası Antlaşmaların onaylamasının uygun bulunmasına ilişkin kanunlar Yukarıda verilen...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-3682-53.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasasına göre Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam kaç birleşim günü katılmayan milletvekilinin meclis üyeliği, meclis genel kurulunca d...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-3682-54.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: