Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasasına göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-3682-58.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararları II. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi kararları III. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararları IV. Hükümetin gensor...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasamanın genelliği İlkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-3.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Birleşim kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-4.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanının, TBMM'ye bir yasayı bir daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda. Cumhurbaşkanının ne yapmas...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-5.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM'ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddelerini yayımlaması gerekir. I. Cumhurbaşkanı II. TBMM Başkanı III. Başbakan IV. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri V. Radyo Televizyon ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-6.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası'nın mevcut biçimine göre hakkında af kanunu çıkarılmasının imkansız olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. TBM M tarafından kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı tarafından on beş gün içinde yayımlamak ya da TBMM'ye geri göndermek zorundadır. II. Yürürlük tarihi ayrıca belirtilmeyen kanunlar ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yasama-Yasama-Fonksiyonu-ve-TBMM---I683-9.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: