Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
• 1921 Anayasası’nda yasa koyma, değiştirme, yürürlükten kaldırma, antlaşma, barış yapma, savaş ilanı haklarının TBMM’ye ait olduğu belirtilmektedir. • Meclis adına imza atma...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-4697-26.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Asliye Hukuk Mahkemesi Türk Yargı Sisteminin hangi kısmında görev yapmaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-4697-49.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin her yıl yeni yasama yılı çalışmalarına başlama süresi aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-4697-52.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre Bütçe Komisyonu kaç kişiden oluşur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-4697-56.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi Meclis Hükümeti sisteminin özelliklerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-4697-59.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk hukukunda öngörülen yargı örgütlenmesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bilindiği gibi Türk hukukunda kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke dolayısıyla yargı organlarının, yasama ve yürütme organları karşısında bağımsızlığının sağlanm...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası'nda yer alan ve "hiç kimse kanunen tabî olduğu merci dışında bir mahkemece yargılanamaz" şeklinde ifade edilen anayasa h...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-3.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bir yüksek mahkeme değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-4.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Uyuşmazlık Mahkemesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-5.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: