Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi




Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. 1982 Anayasası'na göre Sayıştay bir yüksek mahkemedir. II. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunan devlet mallarını denetler III. Üyelerinin tamamı TBMM tarafından seçilir. IV. ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-6.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bir Yüksek Mahkeme değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk hukukunda yüksek mahkeme başkanları, kural olarak, aynı yüksek mahkeme üyelerinin kendi aralarından yaptıkları bir seçimle belirlenir. Ancak hukukumuzda, bu kuralın istisnasını ol...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki seçeneklerde verilen mahkemelerden hangisi adli yargı yolu örgütlenmesi içinde yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası'nda benimsenen bazı ilkeler dolayısıyla istiklal Mahkemelerinin yeniden kurulabilmesi imkansızdır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen ilkelerden hangisi istiklal Mahkemelerinin y...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-10.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Danıştay II. Sayıştay III. Askeri Yargıtay IV. Anayasa Mahkemesi V. Askeri Yüksek idare Mahkemesi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin üye seçiminde Cumhurbaşkanı etki...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki seçeneklerde verilen yüksek mahkemelerden hangisinin hiçbir üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilmemektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı kimler tarafından seçilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yolu örgütlenmesi içinde yer alan mahkemelerden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-14.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasında yer alan ve aşağıda verilen ilke ve kurallardan hangisi yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-698-15.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: