Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa yargısının işlevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türk Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini anayasaya aykırı görürse veya tarafl...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-3.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-4.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-5.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi karan II. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı III. Milletvekilliğinin mahkumiyet kararının kesinleşmesi nedeniyle düşürülm...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-6.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesinin siyasi partilere ilişkin sahip olduğu yetkiler konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi. Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Görülmekte olan bir dava sırasında davaya bakmakla yetkili mahkemenin taraflardan birinin savunmasını ciddi bularak uygulanan normun anayasa...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Soyut norm denetimi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-10.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: