Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Siyasi partiler yerli tüzel kişilerden yardım ve bağış kabul edemezler. II. Siyasi partiler ticaretle uğraşamazlar. III. Siyasi partiler yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yardım ve...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi kararları hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Anayasa Mahkemesi kanunları iptal edebilir ancak yürürlüğünü durduramaz. II. Anayasa Mahkemesi kanunların hukukiliğini denetleyebilir ancak yerindeliğini denetleyemez, III. Anayasa Mah...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-14.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Yargi-Sorulari-II--699-15.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1921 Anayasa’sının temel esasları arasında, I. Egemenliğin kaynağını belirlemesi II. Laik esasların belirlenmesi III. Yürütme gücünün kaynağını belirtmesi yukarıdakilerden ha...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-5704-17.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Başbakanın görevlerindendir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-5704-55.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre, Olağanüstü hal ilan etmeye yetkilidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-5704-56.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Halifeliğin kaldırılması ve Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-6705-19.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden 1982 Anayasası’nda yer alan Hukuk Devleti ilkesinin unsurlarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-6705-51.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: