Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde bir özel teşebbüsün gerçek karşılığı nakit olarak ödenmek şartıyla zorla satın alınması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmak...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre bir ilin kurulması, kaldırılması veya mevcut bir ilin adının değiştirilmesi konusunda karar vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu görevlilerini grev yapmalarının yasak olması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre idare organları aşağıdaki yetkilerden hangisini ancak olağanüstü dönemlerde kullanabilirler?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-10.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin sahip olduğu kolluk yetkileriyle İlgili olarak aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
idarenin tek taraflı bir işlemle özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallan zorla satın alması işlemine ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdare hukukumuza göre, bir işlemi yapmaya yetkili olan makam, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça idari işlemi kaldırmaya, değiştirmeye, düzeltmeye veya geri almaya da yetkilidir, : Bu du...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşlarından değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-14.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamulaştırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Idari-Hukuk-II-713-15.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yanlış bir bilgidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-8714-50.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: