Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerin hangisi yüksek mahkeme olarak kabul edilmediği halde kararları kesindir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/17112013-Kpss-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi731-53.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi Laikleşme aşamalarından biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/29112013-KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-750-22.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/29112013-KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-750-52.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
I. Doğal afet halleri II. Savaş III. Toplumda şiddet olaylarının yaygınlaşması 1982 Anayasası’na göre, yukarıda verilen durumların hangileri seçimlerin ertelenme nedenlerinden bi...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/29112013-KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-750-53.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasama alanına ilişkin görevlerinden biri olarak değerlendirilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/29112013-KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-750-55.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/29112013-KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-750-56.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik, demokrasi, cumhuriyetçilik, eşitlik, lâiklik, özgürlük, anayasacılık ve adalet gibi...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-Osmanli-Devleti-Gerileme-Donemi-Test-6839-2.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Fermanları’yla verilen haklardan sonra 1876 yılında Kanunuesasi (Anayasa) ilan edilmiş ve Mebuslar Meclisi açılmıştır. Bu gelişmelerle ilgil...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-Osmanli-Devleti-Dagilma-Donemi-Test-3851-10.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
1876’da ilan edilen Kanunuesasi’de (Anayasa’da) Padişaha, • meclisi kapatabilme yetkisi, • kişileri sürgün edebilme izni, • dokunulmazlık hakkı verilmiştir. Buna göre, Osmanl...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-Osmanli-Devleti-Dagilma-Donemi-Test-4852-14.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
Osmanlı Devleti’nde 1876’da Kanunuesasi (Anayasa) ilan edilmiş, halkın seçtiği milletvekilleri ile padişahın atadığı ayan üyelerden oluşan Osmanlı Mebuslar Meclisi açılmıştır...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-Osmanli-Devleti-Dagilma-Donemi-Test-6854-10.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: