Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
1982 Anayasası’nın başlanğıç kısmında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Deneme-Sinavi-27022014890-50.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yürütme ile ilgili görevlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Deneme-Sinavi-27022014890-52.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
2010 Anayasa değişikliği ile TBMM’ye Anayasa Mahkemesi’ne üye seçme yetkisi tanınmıştır. Bu değişikliğe göre TBMM, Anayasa Mahkemesi’ne kaç üye seçebilmektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Deneme-Sinavi-27022014890-53.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Bir kişinin belediye başkanlığına aday olup olmayacağı hususundaki itirazları inceleyen, kesin karara bağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Deneme-Sinavi-27022014890-54.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
1921 Anayasası’nda TBMM, yasama ve yürütme yetkisini kendinde toplamıştır. Yargı yetkisini ise ............ sonucunda üzerine almıştır. Yukarıdaki anlatımın tarihsel doğruluğa ka...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-1921-Anayasasi905-1.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
1921 Anayasası’nın (Teşkilatı Esasiye) özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-1921-Anayasasi905-2.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
I. Milletvekilleri sadece seçildikleri bölgenin temsilcisi değil tüm yurdun temsilcisidir. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi iller halkı tarafından seçilen üyelerden oluşur. III. Yasam...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-1921-Anayasasi905-3.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
1921 Anayasası’nın, I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. II. Yasama ve yürütme gücü TBMM’ye aittir. III. Şer’i hükümlerin yerine getirilmesi meclise aittir. maddelerinden...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-1921-Anayasasi905-4.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
“Dini emirlerin yerine getirilmesi, kanunların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, savaşa ve barışa karar verilmesi gibi yetkiler TBMM’ye aittir.” 1921 Anayasası’nın bu ma...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-1921-Anayasasi905-5.html


LYS-YGS/LYS ve YGS Tarih Soruları
1921 Anayasası’nın, I. milletvekilliği seçimlerinin iki yılda bir yapılması, II. meclisin, halkın seçtiği milletvekillerinden oluşması, III. egemenliği kayıtsız, şartsız millete...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/LYS-YGS-1921-Anayasasi905-6.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: