Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Anayasansın 2. maddesinde düzenlenen Atatürk Milliyetçiliği anlayışına uygun değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-5.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre halkoylamasının ve seçimlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-6.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisine bağlı bir sınırlamanın varlığı genel oy ilkesini zedelemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-7.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasında 2001 yılında yapılan değişikliğe Anayasa Mahkemesinin bir siyasi partinin kapatılmasına karar verebilmesi için ne kadar oy çokluğu gerekmektedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-8.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-9.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdari Yargı Sisteminin en üst mercii aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-10.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki temel haklardan hangisi 1982 Anayasasının kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında düzenlenmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-11.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-12.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Askerî mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-14.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: