Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-15.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olmaya engel değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-16.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanı onaylamayı uygun bulmadığı anayasa değişikliklerini kaç gün içerisinde Meclise geri gönderir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-17.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukuk Sisteminin öngördüğü cezalardan biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-18.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Elektriğin, doğal gazın, petrolün ve LPG’nin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-19.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Sayıştay’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-sorular946-20.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Hukuk Sisteminin yazılı kaynaklarından biri olan anayasa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorular-2947-1.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanının bir uluslararası antlaşmayı onaylaması kural olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ancak bazı antlaşmalar, o...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorular-2947-2.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Anayasa tarihinde hukuk devletine ve anayasal sisteme geçişin ilk adımları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak ve doğru tarih s...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorular-2947-3.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
. Bir devlet şekli olarak Cumhuriyetin değiştirilemeyeceği hükmü ilk defa hangi anayasada yer almıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorular-2947-4.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: