Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ile tanınmış olan sosyal ve ekonomi hak ve ödevlerden biridir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorulari-3948-15.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhuriyet bir devlet şekli olarak ilk defa hangi Anayasamız ile benimsenmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorulari-3948-16.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Sıkıyönetim ilanı ile birlikte kolluk yetkileri aşağıdaki mercilerden hangisine geçer?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorulari-3948-17.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Kamu İhale Kurumunun ilişkili olduğu bakanlı...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorulari-3948-18.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili olarak söylenebilecek ifadelerden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorulari-3948-19.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Birleşmiş Milletlerin en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı hangi ülkede ve şehirde bulunmaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Anayasa-Karma-Sorulari-3948-20.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin amaçları arasında; I. Anayasal yönetime geçmek, II. Mutlakiyeti güçlendirmek, III. Meşrutiyete geçmek, yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-02052014952-7.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde sayılan Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-02052014952-50.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile benimsenen laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-02052014952-51.html


KPSS Soruları/KPSS Deneme Sınavları
Soyut norm denetimi yolu (iptal davası yolu) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/KPSS-Genel-Kultur-Deneme-Sinavi-02052014952-53.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: