Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Sosyal Devlet anlayışı aşağıdaki devlet anlayışlarından hangisinin tersidir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-50.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir siyasi partinin mecliste grup oluşturabilmesi en az kaç milletvekilinin bulunması koşuluna bağlıdır? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-47.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre, oy kullanma hakkına, aşağıdakilerden hangisi bakımından getirilen bir sınırlama genel oy ilkesine aykırılık teşkil eder? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-48.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabilmesi için gerekli şartlardan değildir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-49.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türk Anayasa Hukukunda Başbakan ve Bakanların siyasal sorumluluğuna yol açan denetim yolu aşağıdakilerden hangisidir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-46.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kanunlar ile yönetmelikler arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik bulunmaktadır? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-43.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre aşağıdakilerden hangisi TBMMnin Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilmesi için varlığı gerekli ek şartlardan biri değildir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-44.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemlerden biridir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-45.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Avukatların, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanabilmesi en az ne kadar süre avukatlık yapmış olması şartına bağlıdır? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-42.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden kanunlardan farklı ve daha zor bir usulle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak ifade edilen http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-41.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: