Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM tatildeyken, ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Türk Silahlı Kuvvetler...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-56.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-55.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı genel af ilanına ilişkin bir kanunu bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderdiği takdirde TBMM bu kanunu hangi çoğunlukla aynen kabul ed...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-54.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının Anayasa’da gösterilen hâllerde TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilmesi için aşağıdakilerden hangisine danışması şarttır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-53.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre, bir kimse aşağıdaki görevlerden hangisine en fazla iki defa seçilebilir veya atanabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-52.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
TBMM Genel Kurulunda TBMM Başkanı tarafından yönetilen bir oturumda görüşülmekte olan bir kanun teklifiyle ilgili oylamada, aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-51.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre, Başbakan veya bir bakan hakkında meclis soruşturması açılmasını aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-50.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-49.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama yetkisinin asliliği ne demektir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-48.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. İçtüzükte değişiklik yapmak II. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak III. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek IV. Türk Silahl...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/2011-kadar-cikmis-butun-anayasa-sorulari-47.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: