Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I. Medenî kanun’un kabûlü II. Anayasanın lâikleşmesi III. Şeriye Vekâleti’nin kaldırılması IV. Tekke ve zâviyelerin kapatılması V. Kabotaj kanunu’nun kabûlü Yukarıdak...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Inkilp-Evresi272-56.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
“TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.” Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almı...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Wilson-IlkeleriBirinci-TBMMSevr-Antlasmasi-Cepheler-Muharebeler-Antlasmalar269-3.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Wilson-IlkeleriBirinci-TBMMSevr-Antlasmasi-Cepheler-Muharebeler-Antlasmalar269-8.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi. Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Wilson-IlkeleriBirinci-TBMMSevr-Antlasmasi-Cepheler-Muharebeler-Antlasmalar269-10.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki işlevleri arasında gösterilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Wilson-IlkeleriBirinci-TBMMSevr-Antlasmasi-Cepheler-Muharebeler-Antlasmalar269-23.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/COK-PARTILI-DONEME-GECIS-DENEMELERI-ATATURK-DONEMINDE-TURKIYENIN-DIS-POLITIKASI315-40.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
I.Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdirildi II “Ümmet” toplumundan “Millet” toplumuna geçildi III.Çağdaş-lâik hukuk kuralları uygulandı Yukarıdaki gelişmeler, a...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/COK-PARTILI-DONEME-GECIS-DENEMELERI-ATATURK-DONEMINDE-TURKIYENIN-DIS-POLITIKASI315-5.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM’nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/COK-PARTILI-DONEME-GECIS-DENEMELERI-ATATURK-DONEMINDE-TURKIYENIN-DIS-POLITIKASI315-9.html


KPSS Soruları/KPSS Tarih Soruları
Yeni Türk Devleti’nin kabûl ettiği kanunlarla bağlantılı olduğu olaylar karşılaştırıldığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur? Kanun Uygulama
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/COK-PARTILI-DONEME-GECIS-DENEMELERI-ATATURK-DONEMINDE-TURKIYENIN-DIS-POLITIKASI315-13.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdare kurulları tarafından verilen disiplin cezalarının hangisi yargı denetimine tabi değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-619.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: