Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kimsenin milletvekili seçilme yeterliliği konusunda anayasada öngörülen taşıyıp taşımadığına karar verme yetkisi aşağıdaki me...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-32.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun özelliklerinden biri değildir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-29.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenemez? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-28.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi normlardan biri değildir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-26.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Olağanüstü hal ilan kararı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-27.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
"Anayasada belirtilen bazı organların yasama organı tarafından yeni kabul edilen bir kanun aleyhine doğrudan doğruya başvurmaları ile gerçekleştirilen denetimdir." Yukarıda tanımı veril...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-25.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
"Sınırlı bir plüralizme yer veren, ideolojiye değil zihniyete dayanan, yaygın ve yoğun bir siyasal mobilizasyon ve katılma yaratmayan rejimdir." Yukarıda özellikleri belirtilen rejim aşa...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-23.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi konfederasyonların özelliklerinden biri değildir. Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-24.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devletin, ekonomik olayların sosyal ve siyasi olaylara hakim olmaları sonucu meydana geldiğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-21.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Olağan kanunlara ilişkin olarak yapılan referandum türü aşağıdakilerden hangisidir? Boş
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasa-Karma-60-Soru-22.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: