Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-620.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi haczedilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-621.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş malların kapsamına girmez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-622.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-623.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi meclis hükümeti sisteminin yürütmeye ilişkin olarak gösterdiği özelliklerinden değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-624.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından doğru değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-625.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın benimsemiş olduğu seçim sistemidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-584.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek olarak, I. Vakıflar, II. Sendikalar, III. Dernekler topluluklardan hangileri gösterilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-585.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki uluslararası organların dört tanesinin merkezlerini ikişerli ikişerli gruplandırmak mümkündür. Buna göre aşağıdaki uluslararası organların merkezleri ikişer ikişer ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-586.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama ve yürütmenin, yürütme organında birleşmesi aşağıdaki sistemlerin hangisinde görülür?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-587.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: