Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ceza çeşitlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-484.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“Butlan” aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi içinde yer alır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-485.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Evlendirme akdinin resmi evlendirme memuru önünde yapılmamasının müeyyidesi nedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-486.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
12 yaşındaki mümeyyiz kudretine sahip olan bir çocuk anne ve babasının iznini almadan bir sözleşme yaparsa bu işlemin müeyyidesi ne olur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-487.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-488.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir öğrencinin hukuka aykırı biçimde sınavlara girmesine engel olunursa, öğrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-489.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir A şahsı ile bir B şahsı arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-490.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bakanlar Kurulu’na Anayasa değişikliği teklif etme hakkı ilk ve son kez aşağıdaki gelişmelerin hangisinde tanınmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-491.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı ile ilgili olarak, I. Emredici vekaleti kabul etmiştir. II. Milletvekillerinin gerekli görüldüğü hallerde azledilebileceğini kabul etmiştir. III. Temsi...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-492.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
I. Olağanüstü Hal Kanunu II. Bütçe Kanunu III. Milli Korunma Kanunu Yukarıdakilerden kanunlardan hangilerinin uygulanabilmesi için doğrudan yürürlüğe girmesi şart değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-493.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: