Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü Uyuşmazlık Mahkemesinin görev alanı içerisine girmez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-514.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinin sendikalara üye olabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-456.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kural olarak aşağıdakilerden hangisi idari vesayet kapsamı içine girmez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-457.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi özellikle Danıştay içtihatları ile terör gibi anayasal düzeni yıkmaya çalışanların eylemleri sırasınd...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-458.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir memurun amiri tarafından verilen yönetmeliğe aykırı emir hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-459.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-460.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, idari yargılama usulünün özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-461.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdare ile özel kişi arasında bir sözleşme yapılmaksızın, bütün masraflar idareye ait olmak üzere, idarenin özel kişiye vereceği “tek yanlı bir izinle” belirli bir konudaki kam...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-462.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarece kurulmuş bulunan bir hizmetin önceden kararlaştırılan götürü veya orantılı bir “bedel veya teçhizat” karşılığında özel bir kişi tarafından yürütülmesi usulüne ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-463.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin bir miktar “prim” ödeyerek özel kişiye gördürülme usulüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-464.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: