Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinde idarenin kolluk kuvvetlerinin yaptırım gücü daha azdır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-465.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamu hizmetlerinin kaldırılmasında asli yetki aşağıdaki organlardan hangisine aittir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-466.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin sözleşme yapılmaksızın “idare veya kamu tüzel kişisi tarafından bizzat yürütülmesi” usulüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-467.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
“İdari bir karar” aynı zamanda aşağıdakilerden hangisi kapsamındadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-468.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin kanunla yetki verilmeden kendiliğinden harekete geçerek temel hak ve özgürlüklere müdahale etmesi aşağıdakilerden hangisini teşkil eder?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-469.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek olarak, I. Vakıflar, II. Sendikalar, III. Dernekler topluluklardan hangileri gösterilebilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-470.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki uluslararası organların dört tanesinin merkezlerini ikişerli ikişerli gruplandırmak mümkündür. Buna göre aşağıdaki uluslararası organların merkezleri ikişer ikişer ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-471.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yasama ve yürütmenin, yürütme organında birleşmesi aşağıdaki sistemlerin hangisinde görülür?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-472.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasasına göre Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmazsa aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-473.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’de “çoğulcu toplum yapısının geliştirilmesi” için atılan adımlar arasında, I. Siyasi partilerin güvenceli bir hukuki yapıya kavuşturulması, II. Sendikalar hakkında t...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-474.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: