Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devletin özel mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-444.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin, idarenin özel bir kişi ile yapacağı sözleşme uyarınca, masrafları, kâr ve zararı özel kişiye ait olmak üzere, özel bir kişice kurulması ve işletilmesi veya s...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-445.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Hazine bonosu satmak hangi tür sözleşmeyi kurar?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-446.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi karma idari işlemlerden biridir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-447.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanının “karşı imza” kuralına tabi olan işlemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-448.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-449.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Belediye Encümeninin görevlerinden biridir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-450.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-451.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük kurallarının etkisi yoktur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-452.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, yürütme organının başka bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan anayasadan aldığı asli yetkisine dayanı...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-453.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: