Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsamı içinde değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-419.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-420.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi, valinin Devletin ve hükûmetin temsilcisi olması ile ilgili yetkilerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-421.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-422.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisinin içinde yer alır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-423.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-424.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-425.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçeleri üzerinde idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incelemede diğerlerinden daha önce incelenir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-426.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki idari başvurulardan hangisi işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-427.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrudan belirtilmemiştir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-428.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: