Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-397.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-398.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybettiğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel ...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-399.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yürütmenin özelliklerinden biridir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-400.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, örgütü, çalışma esasları ve personel atama işlemlerine ilişkin kabul edilen düzenleme, aşağıdaki ilkelerden ha...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-401.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi yöntemini ifade eder?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-402.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre kamu görevlileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-403.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Yetki gaspı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-404.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Rekabet Kurulu tarafından herhangi bir şirkete para cezası verilmesine ilişkin işlem ne tür bir idari işlemdir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-405.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idarenin bir yetkisinin belli bir yönde kullanılmasının yasada açık ve emredici bir biçimde düzenlenmiş olmasını ifade eder?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-406.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: