Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir memurun amiri tarafından verilen yönetmeliğe aykırı emir hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-407.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına konu edilemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-408.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdari davaya konu olabilecek bir işlem yapılması istemiyle idareye başvurulduğunda herhangi bir yanıt alınamazsa aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-409.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdare mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-410.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Belediyelerle ilgili mevzuata göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-372.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini t...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-373.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istemiyle açılacak davadan önce diğerlerine göre en son yapılmalıdır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-374.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni en geç kaç gün içinde valiye gönderilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-375.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devletin özel mallarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-376.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari kolluğun görevlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-377.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: