Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, idari yargılama usulünün özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-378.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdarenin aşağıdaki yetkilerinden hangisi istisnai bir yetki olup, kanunda açıkça öngörülmedikçe idare tarafından kullanılamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-379.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi genel idari yargının görev alanı içindedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-380.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki işlemlerden hangisinden doğacak uyuşmazlık, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalardan biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-381.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istemiyle yerel asliye hukuk mahkemesine başvurulmadan önce aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son yap...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-382.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-383.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinin Kamu tüzel kişiliği vardır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-384.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-385.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Barolar Birliği üzerindeki denetimi ne tür bir denetimdir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-386.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi devlet tüzel kişiliği içerisinde yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-387.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: