Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Disiplin cezalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-388.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Danıştay dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görüldüğü takdirde, bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümünün diğer dava dairelerine verilebilmesi hususu...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-389.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın görev alanı içerisindedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-390.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari bir kamu kurumu değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-339.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdaki müdürlüklerden hangisi il idare kurulu içerisinde yer almaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-340.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Toplumdaki gündelik düzenin korunması için idarenin giriştiği faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-341.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisinin idarenin iç düzen faaliyetlerinden biri olduğu söylenemez?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-342.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün asli sebep unsurudur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-343.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme türlerinden biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-344.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu hizmetinin özel bir kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini öngören sözleşme türüne ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-345.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: