Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararlarının uygulanmasını sağlayan kuruluştur?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-356.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bütçesinin yarısını oluşturan ülke çifti aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-357.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ekonomi birliğine katılabilmeleri için zorunlu şartlar aşağıdaki kriterlerin hangisi içerisinde yer alır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-358.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan dokuzuncu kalkınma planın hangi yıllar arasında uygulanmaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-359.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu tüzel kişisi ile başka bir kamu tüzel kişisi arasındaki taşınmaza ilişkin anlaşmazlıkların çözümü için aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-360.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdare içindeki kurulların aldığı kararlar ne tür idari işlemlerdir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-361.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İdari işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-362.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelliklerinden değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-363.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi idarenin herhangi bir tahsis işlemine gerek olmaksızın kamu malı niteliğindedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-364.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye’de iktisadi alandaki kalkınma planı ilk kez hangi tarihte uygulanmıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-365.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: