Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlı değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-315.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
İl Genel Meclisinin toplantı yeri ve zamanı dışında alınan kararlarının müeyyidesi nedir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-316.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Mazeret izni zorunlu hallerde kaç gün uzatılabilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-317.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Bir kamu kuruluşunun başka bir kamu kuruluşu tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-318.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Cumhurbaşkanının gönderdiği işlerle ilgili olarak görüş bildirme yetkisine sahip olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-319.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1961 Anayasasına göre, I. Hükümet, Cumhuriyet Senatosuna karşı değil, Millet Meclisine karşı sorumludur. II. Anayasanın değiştirilme usulünde senato ve meclis eşit yetkilere sahipti...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-320.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-321.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Milletlerarası anlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-322.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Olağan dönem Kanun Hükmünde Kararname ile aşağıdakilerden hangisinin içeriği ile ilgili bir düzenleme yapılamaz?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-323.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasa Mahkemesi denetimi dışında bırakılmayan durumlar arasında, I. 1982 Anayasasından önce çıkarılan kanunlar, II. Uluslararası anlaşmalar, III. Meclis içtüzüğü hangilerinin...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-324.html


Yanlış Yaptığım Sorular
Kategori Seçin :
Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: