Kayıt Yap   |    Giriş
×
Üye Girişi
Logo
Şifremi Unuttum                  Kayıt Yap
×

Arama -- anayasa

KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Din ve vicdan hürriyetini ifade eden Anayasa’nın 24. maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-262.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile sınırlandırılan haberleşme hürriyetine ilişkin kararın, hakimin onayına sunulmasından itibaren ne kadar süre içerisinde a...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-263.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası geçici maddeler hariç toplam kaç maddeden oluşmaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-264.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın genel esaslar kısmında yer alan ilk maddesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-265.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç kısımdan oluşmaktadır?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-266.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Anayasaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi "Temel Hak ve Hürriyetlerin kötüye kullanılması" kapsamında değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-267.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile bir kimsenin konutuna girip arama yapılması ve eşyalarına el konulması durumunda yetkili merci kararının ne kadar süre içeris...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-268.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi 2001 tarihli anayasa değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu üyeliği sıfatını iktisap eden bakanlardan birid...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-269.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
1982 Anayasası’na göre yetkili merciin yazılı emri ile bir kimsenin eşyalarına el konulması durumunda, yetkili merci kararının yirmidört saat içerisinde hakimin onayına sunulmasıyl...
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-270.html


KPSS Soruları/KPSS Anayasa Soruları
Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasilerde görülen durumlardan biri değildir?
http://www.sorukurdu.com/test-sorular/Anayasaya-Karma-Soru-Bombasi314-271.html


Sözlük
  • english
  • turkçe
  • İngilizce - Türkçe Sözlük

Site içinde herhangi bir kelimeye çift tıklayın ya da arama kutucuğuna kelime yazın: